Brak opłat wstępnych

Udzielamy darmowej porady prawnej w zakresie odszkodowań oraz pozwów NSFI.

Troska o klienta

Do każdej sprawy podchodzimy z zaangażowaniem w celu osiągnięcia indywidualnego sukcesu klienta.

Korzystne warunki współpracy

Gwarantujemy przejrzyste i satysfakcjonujące warunki współpracy dla klienta.

Odszkodowania

Jeżeli Ty lub Twoi bliscy doznali szkody, pomożemy Ci uzyskać jak największą rekompensatę.


Reprezentujemy naszych klientów zarówno na etapie likwidacji szkody przez Ubezpieczyciela, jak również na etapie postępowania sądowego z tytułu następujących szkód:

 • wypadku komunikacyjnego:

  • szkody majątkowe, osobowe oraz za śmierć osoby najbliższej
  • z polisy OC sprawcy zdarzenia, z Twojej plisy AC, z polisy NNW
 • wypadku w rolnictwie:

  • szkody majątkowe, osobowe, śmierć osoby najbliższej
  • z polisy OC rolnika
 • wypadku w pracy:

  • gdy pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy może oprócz roszczeń z ubezpieczenia społecznego, dochodzić również roszczeń uzupełniających od pracodawcy. Roszczenia takie przysługują z mocy prawa również członkom rodziny poszkodowanego pracownika.
 • potknięcia lub poślizgnięcia:

  • odpowiedzialność za utrzymanie dróg, chodników, nieruchomości.
 • nieudanych wakacji
  odpowiedzialność biura podróży za wszystkie niedogodności które, powstały na skutek tego, iż usługa nie została wykonana zgodnie z umową. W oszacowaniu wartości poniesionych strat pomoże nam  tzw. tabela frankfurcka. Na skargę mamy 30 dni od dnia zakończenia reklamowanego wyjazdu. Tyle samo czasu na jej rozpatrzenie ma biuro podróży.
 • odwołania lub opóźnienia lotu
  Rozporządzenie Unii Europejskiej (WE) nr 261/2004 wprowadzone w 2004 r., które weszło w życie w lutym 2005 r. ustanawia wspólną zasadę UE w zakresie rekompensaty z tytułu lotu i pomocy pasażerom linii lotniczych w przypadku odmowy wstępu na pokład oraz anulowania lotów lub opóźnień lotów. Rozporządzenie stanowi, że pasażerowie samolotów są uprawnieni do otrzymania od linii lotniczych odszkodowania pieniężnego w wysokości 250/400/600 euro za niedogodności spowodowane opóźnionym lub odwołanym lotem, lub jeśli Pasażerom odmówiono wstępu na pokład z powodu nadmiernej rezerwacji biletów lotniczych przez linie lotnicze.

Roszczenia jakie możemy dla Ciebie uzyskać:

 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego; zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem tj. kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz lepszym odżywianiem poszkodowanego, opieką nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, a także przygotowania go do wykonywania nowego zawodu
 • rentę uzupełniającą, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku
 • jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizację renty), które jest uzasadnione w szczególności gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a jednorazowe świadczenie umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej
 • rentę na zwiększone potrzeby polegającej na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy stanu jego stanu zdrowia po wypadku, a związanych z jego leczeniem i rehabilitacją, lepszym odżywianiem oraz sprawowaną nad nim opieką
 • zwrot utraconych zarobków
 • odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów np. na naprawę lub odkupienie uszkodzonej lub utraconej rzeczy
 • zwrot kosztów holowania uszkodzonego pojazdu, zwrotu kosztów pojazdu zastępczego
 • stosowne odszkodowanie jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej jego najbliższych
 • zwrot kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem zmarłego poszkodowanego poniesionych przez członków jego rodziny
 • rentę alimentacyjną, która ma na celu uzupełnienie dochodów osób uprawnionych po śmierci poszkodowanego, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i które za życia wspierał stale i dobrowolnie finansowo, a przemawiają za tym zasady współżycia społecznego
 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego na skutek wypadku poszkodowanego przy czym instytucja ta znajduje zastosowanie do wypadków, które miały miejsce począwszy od 3 sierpnia 2008r.
 • zadośćuczynienie pieniężne z tytułu naruszenia dóbr osobistych z powodu śmierci osoby najbliższej odnośnie wypadków sprzed 3 sierpnia 2008r.
 • odpowiedzialność przewoźnika (linii lotniczych) za odwołany lub opóźniony lot.
  odszkodowanie pieniężne w kwocie 250 lub 400 lub 600 Euro, w zależności od ilości godzin, jakich Państwa samolot był opóźniony oraz dystans, na jakim dana podróż się odbywała.
 • odszkodowanie pieniężne, które stanowi określony procent od wartości danej wycieczki (nieudane wakacje)
  Szczegółowe wady wykonanej usługi oraz zakres procentowy określa tzw. Tabela Frankfurcka.
  Ponadto oprócz wcześniej omawianych roszczeń za szkody majątkowe klienci od organizatorów mogą domagać się też zadośćuczynienia za poniesioną szkodę niemajątkową. Wysokość tak zwanego zadośćuczynienia za zmarnowany urlop w każdym przypadku ustalana jest indywidualnie i zależy od stopnia naruszeń i ich wpływu na stan emocjonalny poszkodowanego (stres, zawiedzenie, poirytowanie, rozczarowanie)

 

ul. Sosabowskiego 7/44,
42-200 Częstochowa