Brak opłat wstępnych

Udzielamy darmowej porady prawnej w zakresie odszkodowań oraz pozwów NSFI.

Troska o klienta

Do każdej sprawy podchodzimy z zaangażowaniem w celu osiągnięcia indywidualnego sukcesu klienta.

Korzystne warunki współpracy

Gwarantujemy przejrzyste i satysfakcjonujące warunki współpracy dla klienta.

Odszkodowania

Jeżeli Ty lub Twoi bliscy doznali szkody, pomożemy Ci uzyskać jak największą rekompensatę.
Reprezentujemy naszych klientów zarówno na etapie likwidacji szkody przez Ubezpieczyciela, jak również na etapie postępowania sądowego z tytułu następujących szkód:

wypadek komunikacyjny

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu szkód majątkowych (szkody w pojeździe, koszty naprawy, koszty holowania pojazdu, koszty najmu zastępczego), osobowych (wszelkie urazy i obrażenia) oraz za śmierć osoby najbliższej podczas wypadku drogowego.
Uzyskujemy roszczenia zarówno z polisy OC sprawcy zdarzenia, z Twojej plisy AC oraz polis NNW.

 • zadość uczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego;
 • odszkodowania tytułem zwrotu wszelkich kosztów związanych z wypadkiem tj. kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz lepszym odżywianiem poszkodowanego, opieką nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, a także przygotowania go do wykonywania nowego zawodu
 • rentę uzupełniającą, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku
 • jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizację renty), które jest uzasadnione w szczególności gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a jednorazowe świadczenie umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej
 • rentę na zwiększone potrzeby polegającej na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy stanu jego stanu zdrowia po wypadku, a związanych z jego leczeniem i rehabilitacją, lepszym odżywianiem oraz sprawowaną nad nim opieką
 • zwrot utraconych zarobków
 • odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów np. na naprawę lub odkupienie uszkodzonej lub utraconej rzeczy
 • zwrot kosztów holowania uszkodzonego pojazdu, zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego
 • stosowne odszkodowanie jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej jego najbliższych
 • zwrot kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem zmarłego poszkodowanego poniesionych przez członków jego rodziny
 • rentę alimentacyjną, która ma na celu uzupełnienie dochodów osób uprawnionych po śmierci poszkodowanego, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i które za życia wspierał stale i dobrowolnie finansowo, a przemawiają za tym zasady współżycia społecznego
 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, z tytułu śmierci osoby bliskiej, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego na skutek wypadku poszkodowanego przy czym instytucja ta znajduje zastosowanie do wypadków, które miały miejsce począwszy od 3 sierpnia 2008r.
 • zadośćuczynienie pieniężne z tytułu naruszenia dóbr osobistych z powodu śmierci osoby najbliższej odnośnie wypadków sprzed 3 sierpnia 2008r.

wypadek na chodniku

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu szkód majątkowych (szkody w mieniu), osobowych (wszelkie urazy i obrażenia) doznanych podczas poślizgnięcia się lub potknięcia na ulicy, parkingu lub chodniku.
Uzyskujemy roszczenia zarówno z polisy OC odpowiedzialnego za wypadek oraz polis NNW.

Do wypadków w miejscu publicznym takich jak: poślizgnięcia, potknięcia i upadki może dojść w niemal każdym miejscu – od potknięcia na chodniku czy na nierównej ścieżce, przez upadek na mokrej lub śliskiej podłodze w supermarkecie, aż do potknięcia lub upadku w miejscu pracy oraz na oblodzonym chodniku, parkingu lub ulicy.
Wypadek w miejscu publicznym może doprowadzić do poważnego uszczerbku na zdrowiu. Warto zauważyć, że osoby odpowiedzialne za dane miejsce publiczne są zobowiązane do dbałości o te miejsca, tak aby do uszczerbków na zdrowiu nie dochodziło.

Roszczenia jakie możemy dla Ciebie uzyskać:

 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego; 
 • odszkodowania tytułem zwrotu wszelkich kosztów związanych z wypadkiem tj. kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz lepszym odżywianiem poszkodowanego, opieką nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, a także przygotowania go do wykonywania nowego zawodu 
 • rentę uzupełniającą, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku 
 • jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizację renty), które jest uzasadnione w szczególności gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a jednorazowe świadczenie umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej 
 • rentę na zwiększone potrzeby polegającej na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy stanu jego stanu zdrowia po wypadku, a związanych z jego leczeniem i rehabilitacją, lepszym odżywianiem oraz sprawowaną nad nim opieką 
 • zwrot utraconych zarobków 
 • odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów np. na naprawę lub odkupienie uszkodzonej lub utraconej rzeczy

wypadek przy pracy

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu szkód majątkowych (szkody w mieniu), osobowych (wszelkie urazy i obrażenia) oraz za śmierć osoby najbliższej podczas wypadku w pracy.
Uzyskujemy roszczenia zarówno z polisy OC pracodawcy oraz polis NNW.

 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego;
 • odszkodowania tytułem zwrotu wszelkich kosztów związanych z wypadkiem tj. kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz lepszym odżywianiem poszkodowanego, opieką nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, a także przygotowania go do wykonywania nowego zawodu
 • rentę uzupełniającą, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku 
 • jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizację renty), które jest uzasadnione w szczególności gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a jednorazowe świadczenie umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej
 • rentę na zwiększone potrzeby polegającej na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy stanu jego stanu zdrowia po wypadku, a związanych z jego leczeniem i rehabilitacją, lepszym odżywianiem oraz sprawowaną nad nim opieką 
 • zwrot utraconych zarobków 
 • odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów np. na naprawę lub odkupienie uszkodzonej lub utraconej rzeczy 
 • stosowne odszkodowanie jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej jego najbliższych 
 • zwrot kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem zmarłego poszkodowanego poniesionych przez członków jego rodziny 
 • rentę alimentacyjną, która ma na celu uzupełnienie dochodów osób uprawnionych po śmierci poszkodowanego, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i które za życia wspierał stale i dobrowolnie finansowo, a przemawiają za tym zasady współżycia społecznego
 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, z tytułu śmierci osoby bliskiej, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego na skutek wypadku poszkodowanego przy czym instytucja ta znajduje zastosowanie do wypadków, które miały miejsce począwszy od 3 sierpnia 2008r. 
 • zadośćuczynienie pieniężne z tytułu naruszenia dóbr osobistych z powodu śmierci osoby najbliższej odnośnie wypadków sprzed 3 sierpnia 2008r.

śmierć osoby bliskiej

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu wypadków drogowych, w rolnictwie oraz w pracy podczas których śmierć poniosła osoba bliska.
Uzyskujemy roszczenia zarówno z polisy OC sprawcy zdarzenia oraz polis NNW.

 • stosowne odszkodowanie jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej jego najbliższych 
 • zwrot kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem zmarłego poszkodowanego poniesionych przez członków jego rodziny 
 • rentę alimentacyjną, która ma na celu uzupełnienie dochodów osób uprawnionych po śmierci poszkodowanego, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i które za życia wspierał stale i dobrowolnie finansowo, a przemawiają za tym zasady współżycia społecznego 
 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego na skutek wypadku poszkodowanego przy czym instytucja ta znajduje zastosowanie do wypadków, które miały miejsce począwszy od 3 sierpnia 2008r. 
 • zadośćuczynienie pieniężne z tytułu naruszenia dóbr osobistych z powodu śmierci osoby najbliższej odnośnie wypadków sprzed 3 sierpnia 2008r.

nieudane wakacje

Co zrobić, kiedy nasze wakacje odbiegają od tego co zostało nam zaproponowane przez biuro podróży?
Biuro podróży jest odpowiedzialne za wszystkie niedogodności które, powstały na skutek tego, iż usługa nie została wykonana zgodnie z umową.

Zazwyczaj niedogodności dotyczą standardu hotelu (inna ilość gwiazdek), standardu pokoi i wyżywienia. Istotne jest czy otrzymaliśmy pokój zgodny z wyborem i z tym za co płaciliśmy, tzn. dwuosobowy, czy może jednak trzyosobowy, ważne jest także, czy plaża jest faktycznie w takiej odległości jak obiecywano, czy działa klimatyzacja, czy jest czysto itd. Niedogodności dotyczą również kwestii związanych z transportem: opóźniony wyjazd lub wylot oraz nienależyte warunki podróży.

Od 1 lipca 2018r. turysta ma 3 lata na ubieganie się o odszkodowanie od biura podróży za nieudane wakacje.

W oszacowaniu wartości poniesionych strat pomoże nam  tzw. tabela frankfurcka.

Jeżeli nie byłeś zadowolony ze swoich wakacji, ponieważ na miejscu zastałeś inne warunki niż te za które zapłaciłeś zgłoś się do nas. Uzyskamy dla Ciebie należyte odszkodowanie.

wypadek w rolnictwie

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu szkód majątkowych (szkody w mieniu), osobowych (wszelkie urazy i obrażenia) oraz za śmierć osoby najbliższej podczas wypadku w rolnictwie.
Uzyskujemy roszczenia zarówno z polisy OC rolnika oraz polis NNW.

 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego; 
 • odszkodowania tytułem zwrotu wszelkich kosztów związanych z wypadkiem tj. kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz lepszym odżywianiem poszkodowanego, opieką nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, a także przygotowania go do wykonywania nowego zawodu 
 • rentę uzupełniającą, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku 
 • jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizację renty), które jest uzasadnione w szczególności gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a jednorazowe świadczenie umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej 
 • rentę na zwiększone potrzeby polegającej na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy stanu jego stanu zdrowia po wypadku, a związanych z jego leczeniem i rehabilitacją, lepszym odżywianiem oraz sprawowaną nad nim opieką 
 • zwrot utraconych zarobków 
 • odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów np. na naprawę lub odkupienie uszkodzonej lub utraconej rzeczy 
 • stosowne odszkodowanie jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej jego najbliższych 
 • zwrot kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem zmarłego poszkodowanego poniesionych przez członków jego rodziny 
 • rentę alimentacyjną, która ma na celu uzupełnienie dochodów osób uprawnionych po śmierci poszkodowanego, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i które za życia wspierał stale i dobrowolnie finansowo, a przemawiają za tym zasady współżycia społecznego 
 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, z tytułu śmierci osoby bliskiej, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego na skutek wypadku poszkodowanego przy czym instytucja ta znajduje zastosowanie do wypadków, które miały miejsce począwszy od 3 sierpnia 2008r. 
 • zadośćuczynienie pieniężne z tytułu naruszenia dóbr osobistych z powodu śmierci osoby najbliższej odnośnie wypadków sprzed 3 sierpnia 2008r.

opóźniony lub odwołany lot

Kancelaria pomaga uzyskać odszkodowanie z tytułu opóźnionego lub odwołanego lotu.

Podstawą prawną świadczonych przez nas usług są przepisy prawa Unii Europejskiej, w szczególności przepisy Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r., ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 powołanego rozporządzenia w przypadku odwołania lotu, pasażerowie, których to odwołanie dotyczy mają prawo do odszkodowania od obsługującego przewoźnika lotniczego, zgodnie z art. 7.Stosownie do art. 7 ust. 1 rozporządzenia: „W przypadku odwołania do niniejszego artykułu, pasażerowie otrzymują odszkodowanie w wysokości: a) 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1.500 kilometrów; b) 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrz wspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów; c) 600 EUR dla wszystkich innych lotów. Przy określeniu odległości, podstawą jest ostatni cel lotu, do którego przybycie pasażera nastąpi po czasie planowanego przylotu na skutek opóźnienia spowodowanego odmową przyjęcia na pokład lub odwołaniem lotu.
Uprawnienie do żądania odszkodowania zostało rozciągnięte na pasażerów lotów opóźnionych, jeżeli z powodu tych lotów poniosą stratę czasu wynoszącą co najmniej trzy godziny, czyli jeżeli przybędą do ich miejsca docelowego co najmniej trzy godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika lotniczego godzinie przylotu. Taką wykładnię przyjął Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawach połączonych C-402/07 i C 432/07 .Stawki odszkodowań są ustalone z góry przepisami prawa.
W indywidualnych sprawach ich wysokość uzależniona jest od odległości dzielącej port wylotu od portu docelowego. I tak, na przykład za opóźnienie lotu powodujące zwłokę w dotarciu do portu docelowego o minimum 3 godziny, odmowę wejścia na pokład lub odwołany lot, należy się pasażerom (od osoby): 250 Euro – dla lotów na dystansie do 1500 km; 400 Euro – dla lotów na dystansie od 1500 km do 3500 km (również dla lotów powyżej 3500 km, w sytuacji gdy każde z lotnisk – zarówno port startu jak i port lądowania – znajduje się na ternie Unii Europejskiej); 600 Euro – dla lotów na dystansie powyżej 3500 km (w sytuacji gdy przynajmniej jedno z lotnisk – port startu lub port lądowania – znajduje się poza terenem Unii Europejskiej).

Podsumowując obecnie pasażer może domagać się odszkodowania za odwołanie lotu lub opóźnienie powyżej 3 godzin, o ile przewoźnik nie jest w stanie dowieść, że odwołanie lub duże opóźnienie lotu zostało spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków (tzw. siła wyższa, np. strajk czy wybuch wulkanu).

Jeżeli Twój lot był odwołany lub opóźniony zgłoś się do Kancelarii Twoje Prawa. 

 

Uzyskamy dla Ciebie należne odszkodowanie 

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi o należnym odszkodowaniu od linii lotniczych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach handlowych i marketingowych przez Kancelaria Twoje Prawa.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Kancelaria Twoje Prawa.

 

ul. Sosabowskiego 7/44,
42-200 Częstochowa