Brak opłat wstępnych

Udzielamy darmowej porady prawnej w zakresie odszkodowań oraz pozwów NSFI.

Troska o klienta

Do każdej sprawy podchodzimy z zaangażowaniem w celu osiągnięcia indywidualnego sukcesu klienta.

Korzystne warunki współpracy

Gwarantujemy przejrzyste i satysfakcjonujące warunki współpracy dla klienta.

Odszkodowanie dla pasażera po wypadku samochodowym z OC sprawcy oraz z polisy NNW

Odszkodowanie dla pasażera po wypadku samochodowym z OC sprawcy oraz z polisy NNW

Polskie prawo cywilne przewiduje dwa rodzaje odpowiedzialności sprawcy wypadku komunikacyjnego. Będzie to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka lub odpowiedzialność na zasadzie winy.

Odpowiedzialność sprawcy wypadku na zasadzie winy jest formą odpowiedzialności, w której sprawca zdarzenia odpowiada za działanie sprzeczne z prawem. Z tym rodzajem odpowiedzialności można mieć do czynienia w przypadkach gdy kierowca przewożący pasażera nie przestrzega przepisów ruchu drogowego.

Odpowiedzialność sprawcy wypadku na zasadzie ryzyka nie jest uzależniona od określonego działania sprawcy sprzecznego z prawem. Istotą tego rodzaju odpowiedzialności jest zaistnienie zdarzenia powodującego po stronie pasażera szkodę w postaci uszkodzenia ciała, potłuczenia bądź innych obrażeń związanych ze zdarzeniem szkodowym. Istotne jest to, że kierowca odpowiada tutaj za sam fakt prowadzenia pojazdu, przez co ponosi ryzyko odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje swojego działania.

Powyżej wskazane zasady odpowiedzialności są istotne z punktu widzenia podstawy dochodzonego odszkodowania przysługującego pasażerowi.

Dla przykładu jeśli pasażer dokonał zapłaty za przejazd, podczas którego był uczestnikiem wypadku i doznał określonych szkód, to wówczas nie trzeba udowadniać winy kierującego, gdyż odpowiedzialność przewoźnika ukształtowana jest na zasadzie ryzyka. Natomiast w sytuacji gdy przewóz następował z grzeczności, to w razie zdarzenia komunikacyjnego, koniecznym będzie wykazanie winy kierującego pojazdem.

Gdzie pasażer może uzyskać odszkodowanie?

Pasażer w razie zajścia wypadku może domagać się odszkodowania z OC sprawcy szkody. Jeśli w wyniku zdarzenia doznał szkód związanych z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia, poniósł koszty związane z leczeniem, niezbędną rehabilitacją może domagać się odszkodowania. Natomiast niezależnie od roszczenia odszkodowawczego przysługuje mu także prawo dochodzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, rekompensującą cierpienia psychiczne związane z wypadkiem.

Ponadto pasażer może otrzymać odszkodowanie z polisy NNW pojazdu, którym podróżował.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, jak sama nazwa wskazuje, obejmuje nie tylko kierowcę, ale także pasażera. Co więcej, dotyczy każdej osoby, która podczas wypadku kierowała ubezpieczonym samochodem oraz każdego przewożonego pasażera – wynika to stąd, że NNW nie jest przypisane do osoby, a do ściśle oznaczonego pojazdu. Obejmuje skutki zdarzenia w postaci uszkodzeń ciała lub śmierci. Ważna informacja jest taka, że ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków chroni od skutków wypadku powstałego w związku z ruchem pojazdu.

Warto też wiedzieć, że odszkodowanie z tytułu NNW należy się każdemu poszkodowanemu w wypadku i nie ma tutaj znaczenia, czy dana osoba otrzymała już inne świadczenia z tytułu tego samego zdarzenia (np. z OC pojazdu). Zasady likwidacji szkód i sumy ubezpieczenia są indywidualnie regulowane przez zapisy umowy. Trzeba pamiętać o tym, że ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym, a nie obowiązkowym. Tym samym o wysokości ewentualnego odszkodowania będą decydowały warunki zawartej umowy ubezpieczenia.

Jeżeli zostałeś poszkodowany jako pasażer podczas wypadku drogowego zapraszamy do Kancelarii Twoje Prawa, w celu analizy sprawy oraz uzyskania należnego odszkodowania.