Brak opłat wstępnych

Udzielamy darmowej porady prawnej w zakresie odszkodowań oraz pozwów NSFI.

Troska o klienta

Do każdej sprawy podchodzimy z zaangażowaniem w celu osiągnięcia indywidualnego sukcesu klienta.

Korzystne warunki współpracy

Gwarantujemy przejrzyste i satysfakcjonujące warunki współpracy dla klienta.

Ukaranie za przekroczenie prędkości mierzonej za pomocą wideo rejestratora.

Ukaranie za przekroczenie prędkości mierzonej za pomocą wideo rejestratora.

W swoich orzeczeniach Sądy powszechne przyjmują, iż rejestrowana przez wideo rejestrator średnia prędkość jest prędkością pojazdu rejestrującego, a nie pojazdu kontrolowanego. Nagranie zarejestrowane przez wideo rejestrator nie może stanowić dowodu winy w zakresie wykroczenia z art. 92a kw.

Materiał dowodowy dostarczany przez oskarżyciela publicznego pozwala w sytuacji kwestionowania pomiaru przez obwinionego jedynie na bezsporne ustalenie prędkości radiowozu w dacie czynu, natomiast nie pozwala na poczynienie ustalenia pewnego co do prędkości pojazdu obwinionego.

Zapis z wideo rejestratora może wiarygodnie potwierdzić jedynie przekroczenie prędkości przez radiowóz.

Podkreślić należy, że ustalenie sprawstwa i winy musi się opierać o bezsporne ustalenia faktyczne. To że obwiniony zostaje wytypowany na podstawie naocznej obserwacji dokonanej przez załogę radiowozu do pomiaru prędkości, nie oznacza, że faktycznie prędkość zostaje przekroczona. Nagranie z wideo rejestratora w większości przypadku nie może stanowić dowodu, który w sposób jednoznaczny potwierdziłby przekroczenie prędkości przez obwinionego w sposób nie budzący wątpliwości.

Na rzetelność pomiaru mają wpływ: waga pojazdu, stan ogumienia, ciśnienie w oponach, stała odległość pojazdu rejestrującego od pojazdu kontrolowanego oraz długość odcinka drogi na jakiej wykonywany jest pomiar.

Z dopuszczenia do użytku urządzeń rejestrujących prędkość nie można wyciągać samoistnego wniosku o prawdziwości ustaleń czynionych przez te urządzenia.

Jeżeli spotkał Cię opisany powyżej problem, zgłoś się do Kancelarii Twoje – Prawa.