Brak opłat wstępnych

Udzielamy darmowej porady prawnej w zakresie odszkodowań oraz pozwów NSFI.

Troska o klienta

Do każdej sprawy podchodzimy z zaangażowaniem w celu osiągnięcia indywidualnego sukcesu klienta.

Korzystne warunki współpracy

Gwarantujemy przejrzyste i satysfakcjonujące warunki współpracy dla klienta.

Zwrot opłaty za kartę pojazdu

Zwrot opłaty za kartę pojazdu

Nadal możesz starać się o zwrot nienależnie pobranej opłaty za kartę pojazdu, którą uiściłeś w okresie od 21 sierpnia 2003r. do 14 kwietnia 2006r., ponieważ Twoje roszczenie nie uległo przedawnieniu. Nasza Kancelaria pomoże Ci odzyskać nienależnie pobraną opłatę na drodze postępowania administracyjnego.

Opłata za kartę pojazdu w kwocie 500,00 złotych była pobierana na podstawie § 1 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003r. W sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu. Legalność powyższego przepisu zakwestionował Trybunał Konstytucyjny, który wyrokiem z 17 stycznia 2006r., w sprawie U 6/04, orzekł, iż w/w przepis jest niezgodny z art. 77 ust. 4 pkt. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz z art. 92 ust. 1 i art 217 Konstytucji RP.

Ponadto brak tytułu prawnego do poboru opłaty za okres po wejściu Polski do Unii Europejskiej wynika ze sprzeczności przepisu w/w rozporządzenia z art. 28 i art 90 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Jeżeli jesteś zainteresowany odzyskaniem nienależnie pobranej opłaty za kartę pojazdu prześlij nam następujące dokumenty