Brak opłat wstępnych

Udzielamy darmowej porady prawnej w zakresie odszkodowań oraz pozwów NSFI.

Troska o klienta

Do każdej sprawy podchodzimy z zaangażowaniem w celu osiągnięcia indywidualnego sukcesu klienta.

Korzystne warunki współpracy

Gwarantujemy przejrzyste i satysfakcjonujące warunki współpracy dla klienta.

Odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów związanych w wypadkiem

Odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów związanych w wypadkiem

Katalog kosztów, których zwrotu może domagać się poszkodowany w wypadku jest bardzo obszerny. Dyspozycja przepisu art. 444 § 1 k.c. mówi o “wszelkich kosztach wynikłych w związku z uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia“. Poniżej przedstawiamy przykładowe wyliczenie kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją:
koszty leków, preparatów, maści etc., których stosowanie ma na celu przywrócenie sprawności poszkodowanego oraz zmniejszenia po jego stronie dolegliwości powypadkowych;
koszty oprotezowania i zakupu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego np. okularów, aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, protez, kul, usztywniaczy, gorsetów, specjalnych łóżek dla niepełnosprawnych;
koszty wizyt, konsultacji w prywatnych placówkach u lekarzy specjalistów;
koszty zabiegów rehabilitacyjnych;
koszty związane z odżywianiem poszkodowanego;
koszty koniecznej opieki nad poszkodowanym przez osoby trzecie w okresie leczenia i rehabilitacji, wykonywania określonych prac np. mycia głowy, zrobienia zakupów, przygotowania posiłku etc.;
koszty transportu poszkodowanego tj. dojazdów na wizyty lekarskie, konsultacje i zbiegi rehabilitacyjne, przewóz do szpitala, do domu w inne uzasadnione potrzebami poszkodowanego miejsca;
koszty adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego.

Przy staraniu się o zwrot kosztów wyjątkowo istotne są kwestie dowodowe, co oznacza, że osoba starająca się o zwrot w/w kosztów powinna należycie udokumentować, że faktycznie takie koszty poniosła. Dowodząc poniesienia kosztów dopuszczalny jest cały katalog środków dowodowych jak przykładowo faktury, paragony, rachunki dokumentujące poniesione koszty, umowy potwierdzające wykonanie usług pomocowych, opiekuńczych na rzecz poszkodowanego, a czasami także oświadczenia w przedmiocie pokrycia kosztów, których nie można wskazać za pomocą dokumentów (np. oświadczenie sąsiada o przewiezieniu poszkodowanego do szpitala, lub oświadczenie sąsiadki o świadczonych przez nią usługach pomocowych). Z tych względów sugerujemy możliwie najpełniejsze dokumentowanie poniesionych wydatków związanych z wypadkiem, aby ułatwić sprawne dochodzenie ich zwrotu.