Brak opłat wstępnych

Udzielamy darmowej porady prawnej w zakresie odszkodowań oraz pozwów NSFI.

Troska o klienta

Do każdej sprawy podchodzimy z zaangażowaniem w celu osiągnięcia indywidualnego sukcesu klienta.

Korzystne warunki współpracy

Gwarantujemy przejrzyste i satysfakcjonujące warunki współpracy dla klienta.

Pomoc prawna zakres usług

Zapewniamy fachową i rzetelną pomoc w następujących dziedzinach prawa i poszczególnych rodzajach spraw:


Prawo cywilne

Kancelaria prowadzi i posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego:

 • sprawy o zapłatę;
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych;
 • zasiedzenie nieruchomości;
 • zniesienie współwłasności;
 • naruszenie posiadania;
 • wydanie rzeczy;
 • eksmisję;
 • odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości;
 • służebności;
 • księgi wieczyste;
 • odszkodowań z tytułu czynów niedozwolonych;
 • odszkodowań z tytuły niewykonania i nienależytego wykonania umów;
 • ustalenie istnienia stosunku prawnego;
 • opracowywanie projektów umów/ analiza umów;
 • dochodzenie praw konsumenckich, w tym: żądanie obniżenia ceny wadliwego towaru, jego wymiany, odstąpienie od umowy sprzedaży, rękojmia za wady fizyczne i prawne rzeczy;
 • uznanie czynności prawnej za bezskuteczną;
 • sporządzanie opinii i analiz prawnych, sporządzenia pism procesowych, reprezentowanie przed sądami;
 • prowadzenie negocjacji poza procesowych.

Prawo Rodzinne

W ramach obsługi prawnej z zakresu prawa rodzinnego specjalizujemy się w sprawach o:

 • rozwód i separację;
 • podział majątku wspólnego;
 • rozliczenie nakładów na rzeczy wspólne;
 • dochodzenie roszczeń alimentacyjnych;
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem;
 • władze rodzicielską;
 • pochodzenie dziecka.

Biorąc pod uwagę szczególny rodzaj wyżej wskazanych spraw, naszych prawników cechuje dyskrecja i poszanowanie prywatności klientów oraz empatyczne podejście do sprawy.

Prawo Pracy

Reprezentujemy Klientów na wszystkich etapach postępowania ( w tym negocjacje ugodowe) m.in. w zakresie sporów o:

 • wynagrodzenie;
 • odprawy;
 • odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy;
 • ustalenia istnienia stosunku pracy;
 • odszkodowania i renty za szkodę na zdrowiu pracownika;
 • naruszenie dóbr osobistych pracowników, mobbingu.

Prawo Ubezpieczeń Społecznych

Świadczymy pomoc prawną w zakresie odwołań od decyzji ZUS w sprawach ubezpieczeń społecznych:

 • rent i emerytur oraz innych świadczeń przyznawanych przez ZUS lub KRUS;
 • odwołań od decyzji organów rentowych i emerytalnych;
 • odwołań od decyzji lekarzy – orzeczników;
 • odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne;
 • ustalania i uzyskiwania prawa do świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych;
 • odszkodowań dochodzonych od zakładu pracy w związku z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi;
 • świadczeń z tytułu ojcostwa lub macierzyństwa.

Prawo Spadkowe

Kancelaria udziela pomocy w zakresie następujących spraw:

 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • odrzucenie spadku;
 • uchylenie się od skutków prawnych niezachowania terminu do odrzucenia spadku;
 • dział spadku;
 • zachowek;
 • stwierdzenie nieważności testamentu.

 

ul. Sosabowskiego 7/44,
42-200 Częstochowa